Vandregnskab for 2017 – Reguleres i maj 2018

Vandregnskab for 2017 – Reguleres i maj 2018

Kære ejer

Efterregulering for vandforbrug for 2017, reguleres sammen med opkrævning af fællesbidrag for maj 2018.

Din andel af vandforbrug er opgjort på baggrund af administrativt fordelingstal og udgør kr. 42,24.
Dvs. at har din lejlighed fordelingstal på 45, udgør dit forbrug for 2017: 45 * 42,24 =1.900,80. Her fratrækkes årets betalte a/c vand, inden efterregulering finder sted.

Såfremt du ønsker en særskilt opgørelse af dit forbrug, bedes du sende en mail til administrator på mn@haldguttenberg.dk

Revideret materiale til kommende generalforsamling

Hent Aladdin-bestyrelsens-beretning-ver-2.0-2017-3.pdf ( 482KB)

gview file=”https://ejerforeningen.net/wp-content/uploads/2018/03/Budget-resultat-2018-1.pdf”]

Hent Ejerforeningen-Aladdin-Årsrapport-2017-1.pdf ( 111KB)

Hent Bilag-1-Indretning-1.pdf ( 549KB)

Hent Bilag-2-Forslag-til-ændring-af-husorden-§14_rev1-1.pdf ( 863KB)

Hent Bilag-pkt-4-generalforsamling-2018-ver1-1.pdf ( 105KB)

Hent Aladdin-samlet-projektplan-status-til-GF-2018-ver-3.pdf ( 655KB)

Hent Aladdin-vedligeholdelseshistorik-og-plan-marts-2018-1.pdf ( 463KB)

Hent Budget-resultat-2018-2.pdf ( 37KB)

Hent Revideret-indkaldelse-ord.-GF-21-marts-2018-1-2.pdf ( 132KB)

 

 

 

 

 

Nøgler/Adgang til lejligheder i forbindelse med hovedtrapperenoveringen

Du giver adgang på en af følgende måder

  • Du kan være hjemme den pågældende dag
  • Du kan aflevere en nøgle på ejendomskontoret mærket med sted (fx BOD10 5 tv)
  • Hvis ejendomskontoret allerede har en nøgle til din lejlighed, kan du blot skrive en mail til post@ejerforeningen.net og give tilladelse til, at vi bruger nøglen i forbindelse med adgangen – husk også her at angive stedet (fx BOD10 2 th)

NB: Afleverede nøgler udleveres efterfølgende til beboer eller lægges i beboerens postkassen