Juletræstænding

Arrangementet finder sted ved ejendomskontoret i gården Lørdag den 1. December og starter kl.17.00

Aladdins pompøse juletræ i gården skal tændes med pomp og pragt.

Gårdlavet Aladdin inviterer hermed alle til juletræstænding i gården med højtflyvende julekor, krydret gløgg og lune æbleskiver – næsten ad libitum.

Irma i Brobergsgade sponsorer trofast gløgg og æbleskiver, så vi kan holde varmen mens vi skråler julen ind.

Der bør julepyntes på ejendomskontoret, så vi håber at nogle kreative børn vil medbringe hjemmelavet julepynt – så bytter vi med en lille gave.

Bemærk at arrangementet foregår udenfor, så tag en varm (nisse)hue på.

Venlig hilsen

Nisserne i gårdlavet Aladdin

Vi sætter varme på radiatorerne mandag den 18. september

 

Når der sættes tryk på varmesystemet, kan der være kommet luft i systemet og derfor kan det være nødvendigt, at udlufte radiatorerne, før det varme vand kan komme rundt i din radiator.

Pas på hvis du selv udlufter din radiator, ventilen kan gå i stykker eller der kan komme vand ud i lejligheden.

Vores varmemester vil hjælpe de første par dage, efter vi har sat varme på systemet, herefter kan du kontakte vores VVS CURA og for egen regning bestille dem til, at se på din varmeinstallation.

Et andet typisk eksempel på at der ikke kan komme varme på din radiator er, at ventilen i din termostat (den lille pal der lukker for vandet til radiatoren) har sat sig fast i lukket position. Så kan du blot afmontere din termostat og forsigtigt trække palen ud og måske smøre med lidt olie. Herefter skulle det virker, hvis ikke så skal du selv tilkalde en VVS service.

Hvis der ikke er varme på det lodrette varmerør, eller hvis det drypper fra din installation skal du straks kontakte ejendomskontoret.

Venlig hilsen

EF Aladdin Ejendomskontoret

Rettelse : Advarsel vedrørende badeværelser i Aladdin

Kære Ejer i Aladdin            Vigtig information

(under punkt 2. er der rettet fra 10 – 20% til 1 – 2% – mandag den 28/8)

Vi ser en voldsom stigning i antallet af vandskader, der skyldes forkert udførte badeværelser. Når et badeværelse i en lejlighed renoveres gennemgribende, dvs. blot etablering af et nyt gulv, så skal det bygningsreglement, der var gældende på det tidspunkt renoveringen fandt sted, være opfyldt. De fleste badeværelser er så små, at de i forhold til bygningsreglementet, er at betragte som en brusekabine, hvor alle vægge skal være vandtætte med en vandmembran. Selv om du ikke ændre på væggene, så skal hele dit baderum opfylde kravene til byggereglementet.

Hvis dit baderum ikke er lovligt i forhold til byggereglementet, så kan forsikringen søge regres mod dig, hvis du er skadevolder i en vandskadesag. Det kan i værste fald betyde, at du kan komme til at hænge på en meget stor regning, for udbedringen efter en vandskade.

Vær særlig opmærksom på følgende:

  1. Dit gulvafløb skal være tæt, det betyder at hvis gulvafløbet stopper, så siver vandet ikke ud i konstruktionen under dit gulv og derefter ned til underboen.
  2. På gulvet ved din bruser skal der være et fald mod afløbet på 1 – 2%.
  3. Op kanten under din dør skal være minimum 30 mm over overkanten af dit gulvafløb.
  4. Der må ikke være termostatblandingsbatterier i ejendommen. Dette er begrundet med, at disse blandingsbatterier, efter kort tid, ikke lukker tæt mellem det varme og kolde vand, herved blandes det varme og kolde vand, også for andre beboer på samme vandforsynings rør.

Du kan finde alle nødvendige informationer på myndighedernes hjemmesider.

Vi anbefaler alle nye købere, der kontakter os – at de skal tage forbehold for vådrum, vand- og afløbsinstallationer, der ikke er lovligt udført, og så få det undersøgt grundigt efterfølgende.

 

Hvis du udlejer din lejlighed, er det stadig dit ansvar, at afløb vedligeholdes korrekt og ikke tilstopper, samt at alle unormale forhold anmeldes til ejendomskontoret.

 

Vi håber at denne information, kan forhindre en skade og at du som ejer kan gøre noget aktivt, for at undgå en stor regning efter en vandskade.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen for ejerforeningen Aladdin

Vigtig information: Advarsel vedrørende badeværelser i E/F Aladdin

Kære ejer i E/F Aladdin

Vi ser en voldsom stigning i antallet af vandskader, der skyldes forkert udførte badeværelser. Når et badeværelse i en lejlighed renoveres gennemgribende, dvs. blot etablering af et nyt gulv, så skal det bygningsreglement, der var gældende på det tidspunkt renoveringen fandt sted, være opfyldt. De fleste badeværelser er så små, at de i forhold til bygningsreglementet, er at betragte som en brusekabine, hvor alle vægge skal være vandtætte med en vandmembran. Selv om du ikke ændre på væggene, så skal hele dit baderum opfylde kravene til byggereglementet.

Hvis dit baderum ikke er lovligt i forhold til byggereglementet, så kan forsikringen søge regres mod dig, hvis du er skadevolder i en vandskadesag. Det kan i værste fald betyde, at du kan komme til at hænge på en meget stor regning, for udbedringen efter en vandskade.

Vær særlig opmærksom på følgende:

  1. Dit gulvafløb skal være tæt, det betyder at hvis gulvafløbet stopper, så siver vandet ikke ud i konstruktionen under dit gulv og derefter ned til underboen.
  2. På gulvet ved din bruser skal der være et fald mod afløbet på 10 – 20 o/oo.
  3. Op kanten under din dør skal være minimum 30 mm over overkanten af dit gulvafløb.
  4. Der må ikke være termostatblandingsbatterier i ejendommen. Dette er begrundet med, at disse blandingsbatterier, efter kort tid, ikke lukker tæt mellem det varme og kolde vand, herved blandes det varme og kolde vand, også for andre beboer på samme vandforsynings rør.

Du kan finde alle nødvendige informationer på myndighedernes hjemmesider.

Vi anbefaler alle nye købere, der kontakter os – at de skal tage forbehold for vådrum, vand- og afløbsinstallationer, der ikke er lovligt udført, og så få det undersøgt grundigt efterfølgende.

Hvis du udlejer din lejlighed, er det stadig dit ansvar, at afløb vedligeholdes korrekt og ikke tilstopper, samt at alle unormale forhold anmeldes til ejendomskontoret.

Vi håber at denne information, kan forhindre en skade og at du som ejer kan gøre noget aktivt, for at undgå en stor regning efter en vandskade.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for ejerforeningen Aladdin

Invitation til informationsmøde vedrørende vores hovedtrappeprojekt.

Kære ejere i ejerforeningen Aladdin

 Invitation til informationsmøde vedrørende vores hovedtrappeprojekt.

 Tirsdag den 30. maj kl. 19 – 21 i CIK’s lokaler i Bådsmandsstræde nr. 20.

 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen, at vi ville afholde et informationsmøde om hovedtrappeprojektet.

 Arkitekten vil vise det foreløbige design og ideerne bag det. Vi vil få mulighed for at kommentere forslaget og få noget mere at vide om baggrunden for designet.

 Vi vil også gennemgå de foreløbige planer for implementeringen og hvordan projektet vil påvirke beboerne mens det står på. Det vil være emner som: flugtveje – postkasser – dørtelefoner – nøgleimplementering, vi vil gerne have jeres input så vi bedst muligt kan komme igennem renoveringsperioden.

 Den foreløbige tidsplan tager udgangspunkt i, at vi starter til oktober – først når vi har fundet leverandørerne, og bestilt produkterne, kan vi opstille en samlet tidsplan.

 Der vil også blive mulighed for at tale mere uformelt med bestyrelsen og ejerforeningen vil byde på en forfriskning.

 Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen

Bestyrelsen ejerforeningen Aladdin