Renteopgørelser for 2016

Kære ejer i E/F Aladdin

Hermed renteopgørelser for 2016.

Vedrørende fælleslån:
Husk at hvis du har købt eller solgt i løbet af 2016, kan du kun selvangive for antal måneder, du har haft lejligheden i året.

Vedrørende gade- og gårdaltanlån:
Det er kun ejere, som betaler til disse lån, som kan selvangive andel af renterne jf. opgørelserne.

Hent Renteudgifter-for-fælleslån-2016.pdf ( Unknown)

Hent Renteudgifter-for-Gadealtanlån-for-2016.pdf ( Unknown)

Hent Renteudgifter-for-Gårdaltanlån-i-2016.pdf ( Unknown)

Vandregnskab for 2016 – Reguleres i april 2017

Kære ejer

Efterregulering for vandforbrug for 2016, reguleres sammen med opkrævning af fællesbidrag for april 2017.

Din andel af vandforbrug er opgjort på baggrund af administrativt fordelingstal og udgør kr. 46,29.
Dvs. at har din lejlighed fordelingstal på 45, udgør dit forbrug for 2016: 45 * 46,29 = 2.083,05. Her fratrækkes årets betalte a/c vand, inden efterregulering finder sted.

Såfremt du ønsker en særskilt opgørelse af dit forbrug, bedes du sende mail til administrator.

A conto vand er pr. april opsat for alle ejere, for at imødekomme vandregulering.