Ny Falck vagtordning

Til alle beboer

Aladdins vagtordning overgår til Falck

Ejerforeningen har indgået aftale med Falck om at overtage vores vagtordning, Falck betjener i forvejen rigtig mange ejerforeninger og vi er for få medarbejdere til at dække en vagtordning så medar-bejderne og vi er meget følsomme overfor sygdom, ferie mm. Øko-nomisk hænger det også fint sammen, at Falck overtager vores vagtordning.

Falck vagtordningen starter fra i dag.

I tidsrummet mellem kl. 15 og 07 samt i weekender og helligdage kan Falck kontaktes på telefon

70 24 45 10

Der er henvisning til Falck på vores gamle vagttelefon.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen