E/F Aladdin Varmeopgørelse for 01.06.2018 – 31.05.2019

Kære ejer i E/F Aladdin

Varmeregulering opkræves/tilbagebetales via august måneds opkrævning af fæl-lesbidrag m.v.

Udgiften for varme udgør kr. 100,76 pr. fordelingstal. Dvs. at har din lejlighed et fordelingstal på 44, skal det ganges med kr. 100,76.

Såfremt du ønsker at modtage en opgørelse for netop din lejlighed, venligst giv un-dertegnede besked herom via mail: mn@haldguttenberg.dk

Med venlig hilsen

Merete Vengel Nielsen

Ejendomsadministrationen

Vandregnskab for 2018 – Reguleres i juni 2019

Kære ejer

Efterregulering for vandforbrug for 2018, reguleres sammen med opkrævning af fællesbidrag for juni 2019.

Din andel af vandforbrug er opgjort på baggrund af administrativt fordelingstal og udgør kr. 41,22. Dvs. at har din lejlighed fordelingstal på 45, udgør dit forbrug for 2018: 45 * 41,22 = 1.854,90 Her fratrækkes årets betalte a/c vand, inden efterregulering finder sted.

Såfremt du ønsker en særskilt opgørelse af dit forbrug, bedes du sende en mail til administrator på mn@haldguttenberg.dk  

Renteopgørelser for 2018

Kære ejer i E/F Aladdin

Hermed renteopgørelser for 2018

Vedrørende fælleslån:

Husk at hvis du har købt eller solgt i løbet af 2018, kan du kun selvangive for antal måneder, du har haft lejligheden i året.

Vedrørende gade- og gårdaltanlån:

Det er kun ejere, som betaler til disse lån, som kan selvangive andel af renterne jf. opgørelserne.