Til gadealtan ejere:

Kære Aladdin gadealtan ejer

Altan.DK vil allerede nu i gang med udbedringsarbejderne, der er aftalt i forbindelse med 5 års gennemgangen.

Der skal gives adgang til 5. sals lejligheder med et ”Fransk vindue” mellem kl. 08 og 15 fra mandag den 11. juli 2016 (opdateret 30.06.2016) 

Altan.DK skal inspicere de ”Franske vinduer” inde fra lejligheden og udbedre eventuelle mangler og derfor skal der gives adgang til lejlighederne.

Du kan vælge følgende muligheder:

  • Ejendomskontoret har din nøgle – du skal blot skrive en mail til post@ejerforeningen-aladdin.dk og give tilladelse til at ejendomskontoret udleverer en nøgle til din lejlighed. Uden din tilladelse på mail udleverer vi ikke nøgler. Du kan altså ikke blot ringe eller indtale en besked eller sende en sms.
  • Du afleverer en nøgle i en kuvert med oplysning om dit navn og adresse og at du tillader at nøglen bruges af Altan.Dk. Kuverten smides blot ind af brevsprækken på Ejendomskontoret.
  • Du reagerer ikke på denne henvendelse og Altan.DK vil ringe på din dørtelefon op til 3 gange.

Hvis du ikke har fået inspiceret dit ”Franske vindue”  inden fredag den 8. juli, skal du selv kontakte Altan.dk for en inspektion. Du skal så betale ekstraomkostningerne i forbindelse med transport til og fra ejendommen og du aftaler og afregner selv med Altan.DK. Alle andre gadealtan kan inspiceres fra lift og eventuelle mangler kan, i de fleste tilfælde udbedres udefra. Dette arbejde begynder også i næste uge og du skal blot sørge for at Altan.Dk kan komme til på din altan.

Venlig hilsen Jan Andersen

Ejerforeningen Aladdin

Varsling af ejere med kælderrum i Bodenhoffs Plads 8 og 10. Andreas Bjørns Gade 16, 18, 20, 22, 24, 26 og 28

Varsling af ejere med kælderrum i Bodenhoffs Plads 8 og 10. Andreas Bjørns Gade 16, 18, 20, 22, 24, 26 og 28.

 Kære ejer i Ejerforening Aladdin.

Foreningen har indgået aftale med Gaihede Rådgivende Ingeniører om en undersøgelse af opfugtede bygningsdele i jeres kældre. I den forbindelse skal der iværksættes en omfattende undersøgelse og fugtmålinger af bygningsdele over en længere periode. Det vides endnu ikke hvor længe der skal måles, men mindst 3 måneder. Vi orienterer igen når vi er færdig med at fugtmåle i dit kælderrum. Første fugtmåling og besigtigelse er

Torsdag d. 23. juni kl. 9.00-17.00

Vi skal derfor have adgang til samtlige kælderrum således, at vi frit kan måle fugtigheder på endevæggene mod gården og gaden, på bjælkeender i kælderlofterne og i kældervinduerne mod gården og gaden.

Ejere der udlejer deres lejlighed, skal selv sørge for at informere lejere, således at vi får adgang til kælderrummet i ovennævnte tidsrum og fremadrettet uden yderligere varsel, for de nødvendige målinger.

For ikke at I skal rydde jeres kælderrum, kan I nøjes med at rydde adgangsarealer i rummene således, at vi har fri adgang til de murede vægge. Arealerne skal være ryddede i hele måleperioden. I bedes derfor sørge for, at rummet står uaflåst eller sørge for, at aflevere en kopi af nøglen til jeres kælderrum på Ejendomskontoret senest

Tirsdag d. 21. juni 2016

Bemærk at ejerforeningen ikke kan påtage sig noget ansvar for eventuelle værdifulde genstande i kælderrum, jævnfør tidligere orientering fra Haldguttenberg.

Nøglerne vil blive administreret af Ejendomskontoret og Gaihede a/s i måleperioden og leveres tilbage herefter.

Det er vigtigt at vi får adgang til at foretage registreringen af bygningsdelene jeres kælderrum i ovennævnte tidsrum, også selvom I mener, at der ikke er sket evt. skader.

Med venlig hilsen

Gaihede a/s

Jeppe B. Nielsen & Lasse Flindt Kristiansen

Mail: lfk@gaihede.dk, Dir. tlf.: 41 77 50 83