Vigtigt: Ny betalingsserviceaftale

Kære ejere i E/F Aladdin

I forbindelse med administratorskiftet, er der udsendt brev samt ophængt i opgange, hvorledes ejere, der har været tilmeldt til betalingsservice skal forholde til påny at skulle tilmelde til betalingsservice.

Idet der for nogle har hersket tvivl om dette, skal vi for en god ordens skyld oplyse herom:

Alle automatiske træk via betalingsserviceaftaler er ophørt i forbindelse med administrationsskiftet. Derfor er nødvendigt at gentilmelde sig, såfremt man ønsker dette.

Dette skal ske ved via tilsendte opkrævningskort fra Nets, bemærk betaling via opkrævningskort skal foretages indtil det fremgår af egen betalingsserviceoversigt at automatisk træk gennemføres.

Det er op til hver enkelt ejer at sørge for rettidig betaling af fællesbidrag m.v. Har man ikke modtaget opkrævningskort for rettidig betaling, venligst kontakt administrator.