Møder

Aladdin bestyrelsens kalender 2017

2. februar Regnskab 2016 og budget 2017 – 2018

8. marts reserveret til indkomne forslag og GF planlægning

22. marts Generalforsamling (evt. i CIF’s lokaler i Bådsmandsstræde)

 

Aladdin bestyrelsens kalender 2016

4 ordinære bestyrelsesmøder Kl. 17.00 – 19.30 (Administrator deltager)

9. februar Regnskab 2015 og budget 2016 – 2017 samt førstebehandling af bestyrelsens beretning, bemærk at bestyrelsens planer for 2016 skal indarbejdes i budgettet for 2016.

 10. marts Reserveret til generalforsamlings forberedelse.

16. marts Generalforsamling i CIF’s lokaler i Bådsmandsstræde 

31. marts Konstituering samt planlægningsmøde for 1. halvår og 2. halvår 2016 hvad vil vi nå i disse perioder.

1. september Halvårsstatus Regnskab og budget – detailplanlægning af 2. halvår 2016.

9. november Planlægning af væsentlige aktiviteter for 2017 til næste Generalforsamling – status på 2016.

 Andre samlinger:

1. december Juletræstænding torsdag den 1. december kl. 17.00

 

 Aladdin bestyrelsens kalender 2015

Generalforsamling Aladdin – Torsdag den 19. marts kl.19 – CIF’s lokaler i Bådsmandsstræde

Korte bestyrelsesmøder kl. 17.00 til max kl. 19.00 – Bestyrelsens åbningstid kl. 17.30 til 18.30 hvor beboerne har mulighed for at træffe medlemmer af bestyrelsen samt inspektøren. Herudover behandler bestyrelsen emner fra den daglige drift, emner fremlægges af inspektøren. Der skrives kun et kort referat som fremsendes til administrator.

Deltagere: Aladdin bestyrelse og ejendomsinspektøren eller dennes stedfortræder, Administrator deltager ikke i disse møder.

Datoer første tirsdag i måneden: 6/1 – 3/2 – 3/3 – 7/4 – 5/5 – 2/6 – 7/7 – 4/8 – 1/9 – 6/10 – 3/11 – 1/12

Særlige emner:

6/1 Indkaldelsen af forslag til GF og årsplanen lægges på hjemmesiden.

3/2 Behandles indkomne forslag til Generalforsamlingen – samt administrators oplæg til GF indkaldelsen – som udsendes fredag den 13/2 så den modtages senest 4 uger før GF.

3/3 Planlægning af GF præsentationen.

7/4 Konstituerende bestyrelsesmøde.

Ordinære bestyrelsesmøder Kl. 17.00 – 19.30 (Administrator deltager)

3/2 Regnskab og budget samt førstebehandling af bestyrelsens beretning, bemærk at bestyrelsens planer for 2014 skal indarbejdes i budgettet for 2014. Revisor deltager på dette møde.

(Materiale udsendes fredag den 13/2)

3/3 Reserveret til generalforsamlings forberedelse.

7/4 Konstituering samt planlægningsmøde for 1. halvår og 2. halvår 2015 hvad vil vi nå i disse perioder.

1/9 Halvårsstatus Regnskab og budget – detailplanlægning af 2. halvår 2015.

3/11 Planlægning af væsentlige aktiviteter for 2016 til næste Generalforsamling – status på 2015. 

Andre samlinger:

1/12 Juletræstænding tirsdag den 1. december kl. 17.00