Vi sætter varme på radiatorerne mandag den 18. september

 

Når der sættes tryk på varmesystemet, kan der være kommet luft i systemet og derfor kan det være nødvendigt, at udlufte radiatorerne, før det varme vand kan komme rundt i din radiator.

Pas på hvis du selv udlufter din radiator, ventilen kan gå i stykker eller der kan komme vand ud i lejligheden.

Vores varmemester vil hjælpe de første par dage, efter vi har sat varme på systemet, herefter kan du kontakte vores VVS CURA og for egen regning bestille dem til, at se på din varmeinstallation.

Et andet typisk eksempel på at der ikke kan komme varme på din radiator er, at ventilen i din termostat (den lille pal der lukker for vandet til radiatoren) har sat sig fast i lukket position. Så kan du blot afmontere din termostat og forsigtigt trække palen ud og måske smøre med lidt olie. Herefter skulle det virker, hvis ikke så skal du selv tilkalde en VVS service.

Hvis der ikke er varme på det lodrette varmerør, eller hvis det drypper fra din installation skal du straks kontakte ejendomskontoret.

Venlig hilsen

EF Aladdin Ejendomskontoret