A conto vand opkræves pr. 1. juli 2015

Kære medlemmer i E/F Aladdin

Husk at der pr. 1. juli 2015 opkræves for a conto vand i tillæg til fællesbidrag, a conto varme m.v., jf. beslutning på ord. generalforsamling d. 18. marts 2015.

Vandregnskabsåret løber 01.01. – 31.12., således at første vandregnskab kun vil dække 1/2 år af 2015.

Opgørelser og efterregulering heraf, vil blive fremsendt og opkrævet i starten af 2016.