Ejerinformation – Nye vinduer i opgangene – rengøring af trapperne – påpasselighed ved flytning – hovedtrappeprojektet

Kære ejere i E/F Aladdin

 

Vinduer på trapperne – hovedtrapper og bagtrapper.

Vi har nu fået nye vinduer i alle hovedtrapperne (på nær nogle få der var leveret i forkerte mål)

Vi vil opfordre til, at vi passer på vinduerne, så de ikke står åbent, uden de er haspet. Opfordringen kommer fordi vi hver dag går rundt og lukker vinduer, der slår op mod muren og ødelægges.

Ifølge vores husorden/vedtægter må fælles vinduer ikke åbnes uden opsyn – det betyder, at hvis du åbner et vindue, så har du ansvaret for, at det lukkes igen og at der holdes opsyn, mens vinduet er åbent, så børn ikke kan krybe op og falde ud af vinduerne eller vi pludselig får regn, så vi kan få en vandskade på trapperne.

 

Rengøring af trapperne

Vores rengøringsassistent har fået andet arbejde og vi vil overgå en ekstern rengøringsleverandør. Indtil vi har fået gennemført en udbudsforretning, får vi rengjort trapperne fra samme leverandør som vi brugte sidste sommer. Bagtrapperne rengøres hver 3. uge og hovedtrapperne rengøres i forhold til hovedtrapperenoveringen. De trapper der er i gang, bliver kun fejet indtil der er fuget omkring gulvbelægningen, så kan vi igen vaske trapperne. Som det sidste i hver fase (5 opgange pr. fase) af hovedtrapperenoveringen bliver trapperne hovedrengjort og vinduerne pudset.

 

Måtter og andre effekter på hovedtrapper og bagtrapper

I ejerforeningen er det besluttet, at der ikke må være måtter og andre mere eller mindre personlige ting på trapperne. Begrundelsen er, at trapperne er flugtveje og derfor skal de være helt ryddet for løse genstande for at opfylde krav fra brandmyndighederne. Hvis der opstår brand eller kraftig røgudvikling ,så man skal flygte fra sin bolig, kan disse effekter være farlige. Hvis røgdykkere skal redde personer skal de ”føle” sig frem og effekter på flugtveje sinker redningsarbejdet og det kan være minutter der er afgørende for overlevelse. Desuden er det ofte uskønt, at skulle passere naboernes effekter på vej til sin bolig.

Vi fjerne regelmæssigt disse effekter på trapperne og der bliver opkrævet et gebyr for dette arbejde. Gebyret opkræves med fotodokumentation, ved næste opkrævning af ejerudgiften.

Ejerforeningen sørger for måtter ved gadedør og gårddør og de er tilladt.

 

Påpasselighed ved flytning

Vi har allerede oplevet skader på grund af flytninger og disse skader er ikke forsikringsdækket. Derfor vil vi få et tilbud på at få pletmalet hvor der er skader efter en flytning. Vi vil sende regningen til ejeren på flyttetidspunktet. Vi er desværre nødt til dette tiltag, da vores ”nye” trapper ellers vil blive en trist oplevelse for ejerne og vi vil også gerne bevare det flotte resultat så længe som muligt.

Hvis du ser skader efter en flytning, skal du kontakte ejendomskontoret og vi vil få et tilbud på reparation.

 

Hvis du udlejer din lejlighed, er du ansvarlig for, at disse henvisninger kendes og overholdes af dine lejere.

 

Information om hovedtrappeprojektet

Vi er nu langt om længe, ved at have en tidsplan klar, det har været en problematisk opstart med vores projekt, med mange uforudsete, men nødvendige arbejdere. Det skyldes, at vi har en gammel ejendom, der overrasker, når vi ”skræller” lidt i overfladen og et noget mangelfuldt udbudsmateriale. Vi har også fået en ny arkitekt/controller på projektet, som har arbejdet hårdt på, at komme ind i substansen i projektet. Samarbejdet med beboerne har forløbet fint og I har være meget tolerante, det vil vi gerne takke jer for og vi håber det fortsætter. Samarbejdet med vores leverandører er også godt og vi tror på, at vi får nogle flotte hovedtrapper til daglig glæde for beboerne.

Hvis vi skal beskrive udfordringerne meget kort, handler det om, at forventninger – udbudsmateriale/ tilbud ikke nødvendigvis er i harmoni. Vi får det der er beskrevet i udbudsmaterialet og ikke mere, ellers ville en leverandør jo aldrig få arbejdet, eller kunne drive en rentabel forretning. Det kan være svært, at forstå, sådan umiddelbart og vi har brugt meget tid på at ”skyde” os ind på hinanden og ikke mindst forsøge, at holde fast i ejerforeningens penge. Vi oplever heldigvis ikke sjusk og anser vores leverandører, som meget professionelle og fagligt dygtige.

Vi vil udarbejde en mere præcis status og information om projektet, her i begyndelsen af ferien og vi opretter også en spørgsmål/svar sektion på vores hjemmeside, hvor du kan stille spørgsmål og få svar. Flere har jo de samme spørgsmål og vi mener det er en god måde, at informere i ”øjenhøjde” om projektet, derfor vil vi også selv stille spørgsmål og besvare dem.

 

Venlig hilsen og vi ønsker jer en dejlig sommer.

E/F Aladdin bestyrelsen og ejendomskontoret