Status – gårdaltan

Status for gårdaltan projektet

Radiatorudskiftningsprojektet er færdigt, undtagen for 5. sals lejlighederne. Vi har afholdt 2 informationsmøder, i begyndelsen af oktober måned, om valg af altandøre, og vi venter nu på en byggetilladelse fra Københavns kommune. Lige nu ligger vores ansøgning til ”nabohøring”, der er 3 indsigelser fra ejere i ejerforeningen, som skal behandles efter gældende retningslinjer.  Kommunen har sat høringsfristen til den 6. november og vi forventer derfor svar i midten af november, forhåbentlig jo en byggetilladelse i overensstemmelse med vores ansøgning. Der er ikke så præcise retningslinjer for udformningen af gårdaltaner, men de retningslinjer der er, har vi selvfølgelig fulgt i vores ansøgning. Vi har også kigget på hvad kommunen normalt tillader, også i de altanprojekter der er i gang i vores nabolag. Hvis der mod forventning kræves større forandringer i gårdaltanprojektet, vil vi selvfølgelig forfølge dette gennem de ankeinstanser der findes på området, så vi kan få en klar og endelig afgørelse.

Læs resten