Bilag til kommende generalforsamling

Generalforsamling 2023 – Dokumenter

Indflytningsgebyret

Indflytningsgebyret er vedtaget på generalforsamlingen marts 2019.

Indflytningsgebyret dækker både indflytning og udflytning.

Indflytningsgebyret er på kr. 3000,- for en hel indflytning og kr. 1.500, – for en halv indflytning. Halv indflytning kan kun anvendes hvis der i forvejen er en person registreret.

Indflytningsgebyret opkræves ved næste opkrævning af fællesudgifter. Ved ejerskifte afregnes indflytningsgebyret sammen med de øvrige poster i forbindelse med ejerskiftet og opkræves derfor ikke over fællesudgifterne.

Egne labels på dørtelefon og postkasse bliver løbende fjernet.

Oplysningerne bruges kun internt og videregives ikke.

Eksempler

2 personer flytter ind og betaler hel indflytning. Efter en periode flytter den ene ud og der skal fjernes et navn på postkassen og dørtelefonen. Dette koster ikke et gebyr da der er tale om en udflytning.

Efter endnu en periode flytter en anden ind og der skal så bestilles en halv indflytning og betales kr. 1.500, –

En person køber en lejlighed og betaler en hel indflytning kr. 3.000, – – efter en periode flytter en 2. person ind i samme lejlighed og der skal så betales en halv indflytning.

En lejlighed fremlejes for en periode på 6 mdr. der flytter et par ind i en møbleret eller delvis møbleret lejlighed – der skal betales for en helindflytning.

En person flytter ind sammen med en anden person i en stuelejlighed, ingen fælles trapper bruges i forbindelse med indflytningen, skal der så også betales for en halv indflytning? – Ja i henhold til ejerlejlighedsloven skal alle behandles ens uanset hvilken etage de bor på. Af samme grund kan vi heller ikke gøre forskel i forhold den mængde der indflyttes med, så selv om man kun medbringer en weekendtaske i forbindelse med indflytningen, så er det en indflytning hvis dit navn skal på dørtelefonen og postkassen.

En ven skal have sit navn på postkassen og dørtelefonen men vedkommende bor reelt et andet sted, koster det så også et indflytningsgebyr? – Ja, alle skal behandles ens.

Kan jeg blot sætte min egen label på min del af dørtelefonen og postkassen uden af indmelde en indflytning? Nej egne labels bliver løbende fjernet.

Generalforsamling i ejerforeningen Aladdin den 23. marts 2022