Sidste nyt om radiatorprojektet

Sidste nyt om radiatorprojektet

Blikkenslagerne JA begynder at udskifte radiatorer på mandag d. 22. juli, som tidligere beskrevet.

Der vil hele tiden være 3 blikkenslagere i gang på ejendommen, så arbejdet vil skride meget hurtigt frem.

Det er vigtigt at sørge for adgang til lejligheden og at rydde arbejdsområdet (der vil blive opkrævet gebyr, hvis der ikke er den nødvendige adgang eller er ryddet arbejdsområde, som tidligere beskrevet).

Alternativ radiatorløsning

Mange ejere har henvendt sig på ejendomskontoret for at afklare om der er andre muligheder for at placere en ny radiator i værelset hvor der skal isættes en altandør, end de beskrevne i det fremsendte materiale. Mange har indrettet værelset med særlige skabe eller lignende, som det ville være ærgerligt at måtte kassere, ligesom mange har udtrykt ønske om at kunne få en så ”lille” radiator som muligt. Vi har derfor indhentet tilbud på en anden type radiator RIO model PK3, som er 10 cm mindre i bredden, men til gengæld lidt tykkere (går lidt længere ud fra væggen), Radiatoren måler 955 mm x 400 mm. Der vil være en tillægspris på kr. 1.100,- hvis man ønsker denne radiator frem for den radiator der indgår som standardløsning i altanprisen.

Hvis man ønsker at gøre brug af dette tilbud skal ejer af lejligheden hurtigst muligt bekræfte det skriftligt til ejendomskontoret senest den dag hvor udskiftningen foretages. Skriftlig henvendelse skal ske til varmemester Henrik Damkjær på mail: post@ejerforeningen-aladdin.dk.

Det er ikke tilladt at nedlægge en radiator.

Mange har henvendt sig på ejendomskontoret med ønsket om at nedlægge den radiator der er i værelset, hvor der skal isættes en altandør. ”Så har man sparet den plads og man har alligevel aldrig anvendt den radiator”. Imidlertid er det fælles varmeanlæg dimensioneret til at der er en radiator i rummet. Yderligere har ejerforeningen pligt til at levere varme til alle lejligheder i ejendommen, hvilket jo ikke kan lade sig gøre hvis der ikke er en radiator.

Tidsplan

Der vil blive udsendt en endelig tidsplan, til de første lejligheder fredag d. 19. juli og der vil efterfølgende blive orienteret løbende. Projektet begynder i Brobergsgade 11, Burmeistersgade 1C og 3 mandag d. 22. juli. Tirsdag Burmeistersgade 5 og 7 og måske 9. osv. rundt om ejendommen (se eventuelt tidligere orienteringsbrev).

Bemærk at 5. sals lejligheder ikke indgår i første del af radiatorprojektet, da der endnu ikke ligger en forhånds godkendelse af 5. sals altanløsningen fra Københavns Kommune.

Venlig hilsen

Tine Sander Sørensen

Ejendomskontoret

Status – gårdaltan

Jeg har haft første møde med Kommunen og ”Min altan” ved Ryan Hald her i eftermiddag. Overordnet fik vi meget ros for vores gennemarbejdede materiale og introduktionen til projektet. Vedrørende tidsplanen, så ser det fornuftigt ud, sagsbehandlingen tager ca. 20 dage og kommunen er ca. 4 uger bagud med sagsbehandlingen. Efter arkitektgodkendelsen skal vi have en ingeniørgodkendelse, men det burde ikke være et stort problem, så det forventer vi kan klares indenfor et par uger. Alt i alt forventer vi en max behandlingstid hos kommunen på 3 – 4 måneder og det passer meget fint i vores tidsplanlægning.

Læs resten