Renteopgørelse for gårdaltanlån for 2015

Kære ejere, som betaler af på fælleslån til gårdaltaner.

Indsat er den samlede renteopgørelse for 2015. Bemærk at det kun er de ejere som betaler månedlige ydelser af på deres andel af lånet og evt. har indfriet i 2015, som kan fratrække deres andel i selvangivelse.

Opgørelse for byggelånsrenter 2014 og 2015 foreligger endnu ikke, så denne kan først efter-selvangives til næste år.

Hent Renteudgifter-Gårdaltanlån-UDEN-byggelån-2015.pdf ( 333KB)

Nye gård og gadealtaner – Foreløbig tilsagnsblanket

Kære ejere i E/F Aladdin

På vegne af bestyrelsen udsendes og uploades  informationsskrivelse samt foreløbig tilsagnsblanket vedrørende altaner.

Såfremt tilsagnsblanket returneres pr. mail, bedes den sendes til: info@haldguttenberg.dk

Hent Altanopfølgningsprojekt-for-Gårdaltaner-og-Gadealtaner-besluttet-01.09.2015.pdf ( 60KB)

Hent Foreløbig-tilsagnsblanket-af-2015-10-28.pdf ( 36KB)