Renteopgørelser for 2018

Kære ejer i E/F Aladdin

Hermed renteopgørelser for 2018

Vedrørende fælleslån:

Husk at hvis du har købt eller solgt i løbet af 2018, kan du kun selvangive for antal måneder, du har haft lejligheden i året.

Vedrørende gade- og gårdaltanlån:

Det er kun ejere, som betaler til disse lån, som kan selvangive andel af renterne jf. opgørelserne.