Sammenlægning af lejligheder

Bestyrelsen for Ejerforeningen Aladdin er meget positive over for sammenlægning af lejligheder med den hensigt, at flere af de lejligheder, der er til salg bliver opkøbt af ejere, der i forvejen var glade for at bo i Aladdin. Mange lejligheder i Aladdin har en størrelse, der nærmest presser en beboer eller en familie til at flytte på grund af pladsmangel. Det er naturligvis ærgeligt, hvis man er glad for at bo her. Ydermere er det en positiv social gevinst for Aladdin, hvis beboerne vælger at etablere og engagere i Ejerforeningen fremfor en stor udskiftning.

Før sammenlægning af to lejligheder skal der indledningsvis indhentes tilladelse fra:

  1. Ejerforeningens bestyrelse
  2. Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

Sammenlægningen kan foregå dels mellem to etager dels mellem nabolejligheder.

Det er under Københavns KommuneBolig og Byggeri og  sammenlægning af lejligheder muligt at finde juridisk og teknisk hjælp samt relevante blanketter til ansøgning om sammenlægning.

Forventet behandlingstid 3-6 uger.

Der kan være behov for tegninger og statiske beregninger som vedlægges ansøgningen til Kommunen. Rådgivende ingerniørfirma kan kontaktes med henblik på projektering af fx. trappehul.

Der findes et betydeligt antal af hjemmesider blandt andet med trapper.

Afløb og Gas kan lukkes af VVS firma ved nedlægning af det ene køkken eller bad.