Gårdaltaner – byggetilladelsen

Vi har nu fået en byggetilladelse til gårdaltanerne, de første døre er bestilt og arbejdet med at etablere byggepladsen kan nu gå i gang.

Vi har desværre ikke fået tilladelse til alle XL altanerne kun til den ene der ved en fejl var registreret som en standard altan i BOD 10 hvor de øvrige altaner er XL altaner.

Vores vurdering er, at der ikke er mere at komme efter hos kommunen, der virker meget faste i deres afslag. Vi forstår godt at det er et skuffende resultat for de, der ikke fik tilladelse til en XL altan men vi må acceptere kommunens kompromis, set i lyset af de indsigelser der blev indgivet til vores projekt.

Gårdaltaner

Ryan fra MinAltan er i dialog med kommunen vedrørende de længden på nogle af altanerne – vi forventer en afgørelse i løbet af ugen.

Vi har forsøger at få tilpasset gelænderet så det matcher med det gelænder der er på gadealtanerne blot i galvaniseret jern. Der vil således være “rundjern” i stedet for fladjern i de lodrette dele af gelænderet undtagen i hjørnerne og i midten som det også er tilfældet på gadealtanerne.

Du kan selv beregne en ca. månedspris på din altan – kr. 10.000,- koster ca. kr. 64,- pr. måned.

Hvorfor koster en 5. sals altan så meget og har vi forhandlet prisen med andre leverandører? Dette spørgsmål er jo naturligt nok og jeg kan oplyse at vi i den indledende fase forhandlede med andre leverandører for at få en godt altan og en god pris og valget faldt på MinAltan. Vi har også forhandlet endda rigtig hårdt med de øvrige leverandører for at få en rigtig god pris til jer – det drejer sig om radiator – finansiering – administration mm.. Vi kan ikke skrifte til en anden leverandør af 5. sals altaner da hele byggepladsen – lift mm. er med i entrepriseaftalen og det vil kun gøre en 5. sals altan endnu dyrere hvis den skal leveres af en anden leverandør.

 Venlig hilsen Jan

Kære 5. sals altankøbere

Vi har desværre indsat en forkert pris i produkt arket eller glemt at tilføje projektprisen til selv altanprisen, det beklager vi meget og det er hermed rettet. Jeg medsender det detaljerede budget så I kan se de enkelte poster.

Der er i budgettet afsat et beløb til uforudsete udgifter – hvis der ikke opstår uforudsete udgifter vil beløbet ikke blive opkrævet – ved projektafslutningen vil I modtage en opgørelse set i sammenhæng med budgettet.

Med hensyn til radiatorløsningen vil den selvfølgelig kun blive opkrævet hvis I deltager i denne del af projektet.

Vi skriver mere om radiatorløsningen når vi ved lidt mere.

Jeg håber ikke denne fejl vil volde for meget virak for jer og jeg er meget ked af at dette kunne ske i farten – i midlertidigt ligger den samlede pris meget tæt på de oprindelige priser vi har kalkuleret med.

 Venlig Hilsen

Hent Gårdaltaner-5-sals-produktbeskrivelse-og-tilvalg-februar-2014-2-Kopi.doc ( 39KB)

Jan Andersen

5. sals altan informationsmøde onsdag den 5. februar 2014.

 Tilstede ca. 30 altankøbere – Ryan og Jonas fra MinAltan – Mustafa fra Administrationen og Jan fra bestyrelsen.

Jan bød velkommen og gennemgik kort byggesagsbehandlingen ved kommunen.

Vi har fået en byggetilladelse med nogle ændringer i forhold til det vi søgte om.

–       Dybden er begrænset til 1 meter ud over facaden

–       Vi har fået tilladelse til at udføre altanerne uden niveau fri adgang

–       Der skal være indbliksværn op mod matrikelskel

–       Hjørne skåret at altan i det indvendige hjørne ved BUR27

 Sidste frist for indsigelser til byggetilladelsen er den 6. februar 2014 herefter ved vi om vi kan starte projektet.

 Ryan gennemgik de forskellige altanmodeller og størrelser.

Under gennemgange blev der stillet forslag om at ændre modellen så indsnittet i taget dækker over 3 mellemrum mellem spær. Ryan ville gerne undersøge muligheden og Jonas giv en pris som et ”slag på tasken” på 25.000 eks moms. Jonas understregede, at dette kun er et meget hurtigt overslag med alle mulige forbehold.

Som svar på et spørgsmål om hvor lang tid arbejdet ville tage i hver lejlighed, svarede Ryan, at man skal regne med en dag uden dør/vindue og i alt 3 til 5 dage hvor man ikke kan bruge det rum hvor altanudgangen skal etableres.

Jonas fortalte at en kvistpris meget afhænger af hvor mange kviste der bliver bestilt – blandt betyder det meget for prisen hvis kun en kvist skal afholde prisen for en lift der kan løfte kvisten ind i gården fra gaden.

Jan fortalte om forhandlingerne med bankerne og at vi har fået et godt tilbud fra Nykredit, Jan vil udsende et eksempel på hvor meget en altan ca. kommer til at koste pr. måned ved den valgte finansiering.

Løbetid. 20 år – Rentetype: NYKBOR 3 måneder. Vi gør opmærksom på at ved indfrielse af lånet i løbet af renteperioden vil det alene kunne ske til dagskurs. Dette kan resultere i, at der vil skulle erlægges en overkurs. Rente: variabel pt. forventet ydet til 4,5% – Omkostning ved indfrielse før tid, eksempelvis ifm. salg af lejlighed DKK 500.Samlet ydelse pr. mdr. ved at lån på 160.000,- er ca. kr. 1015,-

Mustafa gennemgik processen for de bindende tilsagn – vi forsøger at få udsendt tilsagnet fredag den 7. februar med svarfrist den 17. februar. Mustafa gennemgik også processen for at træde ud af projektet. Her skal den der vil udtræde af projektet betale for de udgifter der er afholdt i forbindelse med byggeansøgningen og administration. På spørgsmål om dette var blevet klart oplyst ved indsendelsen af det første tilsagn svarede Jan at det ikke specifikt er skrevet i det udsendte materiale.

På spørgsmål til salen om der var nogen til stede, der ønsker at udtræde af projektet, viste ingen interesse for at udtræde. 

Der var flere der udtrykte tilfredshed med projektet og de resultater vi har opnået.

Jan lovede afslutningsvist at lægge det viste materiale på hjemmesiden.

Mødet sluttede et par minutter i 19.

/Jan