Invitation til informationsmøde vedrørende vores hovedtrappeprojekt.

Kære ejere i ejerforeningen Aladdin

 Invitation til informationsmøde vedrørende vores hovedtrappeprojekt.

 Tirsdag den 30. maj kl. 19 – 21 i CIK’s lokaler i Bådsmandsstræde nr. 20.

 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen, at vi ville afholde et informationsmøde om hovedtrappeprojektet.

 Arkitekten vil vise det foreløbige design og ideerne bag det. Vi vil få mulighed for at kommentere forslaget og få noget mere at vide om baggrunden for designet.

 Vi vil også gennemgå de foreløbige planer for implementeringen og hvordan projektet vil påvirke beboerne mens det står på. Det vil være emner som: flugtveje – postkasser – dørtelefoner – nøgleimplementering, vi vil gerne have jeres input så vi bedst muligt kan komme igennem renoveringsperioden.

 Den foreløbige tidsplan tager udgangspunkt i, at vi starter til oktober – først når vi har fundet leverandørerne, og bestilt produkterne, kan vi opstille en samlet tidsplan.

 Der vil også blive mulighed for at tale mere uformelt med bestyrelsen og ejerforeningen vil byde på en forfriskning.

 Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen

Bestyrelsen ejerforeningen Aladdin