Ejendomsinspektør Ivan Breilev fratræder sin stilling med udgangen af februar

Ejendomsinspektør Ivan Breilev fratræder sin stilling med udgangen af februar.

Der har desværre ikke været et tilstrækkeligt match med Ivans faktiske kunnen og de kompetencer, vi blev stillet i udsigt i Ivans ansøgning. Bestyrelsen forlængede prøvetiden fra 3 -til 6 måneder for at give Ivan en bedre mulighed for at komme ind i jobbet. Alene på grund af de manglende faglige kompetencer valgte bestyrelsen at afbryde ansættelsesforholdet.

Bestyrelsen forventer, at have en ny inspektør ansat inden sommerferien.

Venlig hilsen

Bestyrelsen Aladdin