Vandregnskab for 2017 – Reguleres i maj 2018

Vandregnskab for 2017 – Reguleres i maj 2018

Kære ejer

Efterregulering for vandforbrug for 2017, reguleres sammen med opkrævning af fællesbidrag for maj 2018.

Din andel af vandforbrug er opgjort på baggrund af administrativt fordelingstal og udgør kr. 42,24.
Dvs. at har din lejlighed fordelingstal på 45, udgør dit forbrug for 2017: 45 * 42,24 =1.900,80. Her fratrækkes årets betalte a/c vand, inden efterregulering finder sted.

Såfremt du ønsker en særskilt opgørelse af dit forbrug, bedes du sende en mail til administrator på mn@haldguttenberg.dk