Information til ejerne i E/F Aladdin

                                                                   November 2017 

Pas på din cykel ikke ender som skrot.

Oprydning – forladte/ubrugelig cykler fjernes. Vi har skiftet til samme cykeloprydningsproces som Københavns Kommune anbefaler og som Kommunen selv anvender på de kommunale veje.

Processen kort fortalt:

Cykler som viser tegn på, at de ikke bruges bliver mærket med et rødt/hvidt bånd omkring et hjul. Hvis ikke dette bånd fjernes, inden en bestemt dato, bliver cyklen afhentet af et skrot firma.

Du skal holde øje med din cykel og sikre, at båndet bliver fjernet, hvis du vil beholde cyklen.

Kommunen har gennemført deres del af processen til gadesiden, så denne del handler om gården og cykelkældrene.

Ændringen i processen er, at Ejerforeningen ikke længere opbevarer ikke brugte cykler i 3 måneder og formålet er, at skabe plads til de cykler der faktisk bruges.

Vigtige datoer:

Mellem den 6. november og 16. november sættes der bånd omkring cyklerne – den 4. december ringer vi efter skrotbilen.

Vi har haft lidt misforståelser i kommunikationen derfor opsættes der nye sedler i cykelkældrene.

Det nye opslag:

Pas på din cykel ikke ender som skrot

Cykler der viser tegn på ikke at bliver brugt, vil blive mærket med et rødt/hvidt bånd omkring et hjul.

Hvis båndet ikke er fjernet senest den 4. december, bliver cyklen afhentet af et skrotfirma.

Venlig hilsen

Ejendomskontoret og Gårdlavet

 

Juletræstænding 1. december kl. 17

Traditionen tro indleder vi julemåneden med korsang – gløgg og æbleskiver – vi håber på godt vejr og at rigtig mange vil komme og glæde sig over denne hyggelige og stemningsfulde tradition. 

Hovedtrapperenoveringen

Leverandøren er fundet og vi har underskrevet kontrakt. Næste fase er, at få udarbejdet en tidsplan. Vi håbede, at vi kunne komme i gang i oktober, men det kunne desværre ikke lade sig gøre – vi mærker også, at der er travlhed i byggebranchen.

Planen er fortsat, at gennemføre en trappe, som vi kan lære af og tage afsæt i.

Herefter vil vi renovere 4 – 5 trapper ad gangen og det vil selvfølgelig medføre en masse bøvl. Vi håber snart Altan.DK bliver færdige, så vi ikke samtidig skal rode med altaner og hovedtrapperne. 

Vi arbejder med noget informationsmateriale og en samlet tidsplan, som vi kan hænge op i ”udhængs skabene” i portrummene og sætte på nettet. 

Køkkentrapperne endnu engang

Køkkentrapperne skal holde ryddet – det betyder, at der ikke må stå affald – sko – stiger – måtter – strygebrætter – køleskabe og anden skrammel på trapperne. Det er ikke fair for dine naboer, at de skal passere dit ”Pulterrum” på vejen til deres lejlighed og det er ulovligt, da bagtrappen er en flugtvej.

Døren til gården skal holdes lukket, vi skal undgå at få rotter ind i ejendommen og vi har været udsat for, at rotter er trængt ind gennem en åben bagtrappedør. Det bliver også koldt på trappen og i køkkenerne når yderdøren blokeres i åben position. 

Der kommer varmt vand ud af den kolde vandhane!!

Vi modtager stadig en del henvendelser fra beboer, der fortæller, at der kommer varmt vand ud af den kolde vandhane. Vi kan ikke anbefale, at man drikker vand fra den varme vandhane, derfor kan det være et problem, hvis det varme vand blandes med det kolde drikkevand.  Årsagen til dette er typisk, at en anden ejer på samme vandforsyningsstreng, har et termostatblandingsbatteri, der er kalket til – selv om blandingsbatteriet er lukket, kan vandet blandes. Derfor er det ikke tilladt, at have termostatblandingsbatterier i Aladdin. Ejerforeningen anbefaler et ”etgrebs blandingsbatteri”.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har varmt vand i den kolde vandhane?

Du kan spørge de andre beboer i din opgang, om de oplever det samme og om de har et termostatblandingsbatteri. Hvis du finder et termostatblandingsbatteri kan du henvende dig på ejendomskontoret med oplysningerne.

Ejerforeningen skriver jævnligt ud til ejerne om dette emne og det er også beskrevet på vores hjemmeside.

 

Venlig hilsen

E/F Aladdin bestyrelse og ejendomskontor