Nøgler/Adgang til lejligheder i forbindelse med hovedtrapperenoveringen

Du giver adgang på en af følgende måder

  • Du kan være hjemme den pågældende dag
  • Du kan aflevere en nøgle på ejendomskontoret mærket med sted (fx BOD10 5 tv)
  • Hvis ejendomskontoret allerede har en nøgle til din lejlighed, kan du blot skrive en mail til post@ejerforeningen.net og give tilladelse til, at vi bruger nøglen i forbindelse med adgangen – husk også her at angive stedet (fx BOD10 2 th)

NB: Afleverede nøgler udleveres efterfølgende til beboer eller lægges i beboerens postkassen