Stille ting I gården?

Alt i gården er fælles, dvs. at alle i princippet kan benyttet hvad der er i gården.

Ejendommens medarbejdere kan fjerne og bortskaffe genstande uden at varsle, hvis genstande ikke matcher ind i gårdens miljø, eller er til gene for drift fx. vinterbekæmpelse.

Hvis du fx. sætter krydderurter er det vigtig de fremstår pænt og at der holdes orden omkring dem.