E/F Aladdin Varmeopgørelse for 01.06.2018 – 31.05.2019

Kære ejer i E/F Aladdin

Varmeregulering opkræves/tilbagebetales via august måneds opkrævning af fæl-lesbidrag m.v.

Udgiften for varme udgør kr. 100,76 pr. fordelingstal. Dvs. at har din lejlighed et fordelingstal på 44, skal det ganges med kr. 100,76.

Såfremt du ønsker at modtage en opgørelse for netop din lejlighed, venligst giv un-dertegnede besked herom via mail: mn@haldguttenberg.dk

Med venlig hilsen

Merete Vengel Nielsen

Ejendomsadministrationen