Vandregnskab for 2018 – Reguleres i juni 2019

Kære ejer

Efterregulering for vandforbrug for 2018, reguleres sammen med opkrævning af fællesbidrag for juni 2019.

Din andel af vandforbrug er opgjort på baggrund af administrativt fordelingstal og udgør kr. 41,22. Dvs. at har din lejlighed fordelingstal på 45, udgør dit forbrug for 2018: 45 * 41,22 = 1.854,90 Her fratrækkes årets betalte a/c vand, inden efterregulering finder sted.

Såfremt du ønsker en særskilt opgørelse af dit forbrug, bedes du sende en mail til administrator på mn@haldguttenberg.dk