Vandregnskab for 2016 – Reguleres i april 2017

Kære ejer

Efterregulering for vandforbrug for 2016, reguleres sammen med opkrævning af fællesbidrag for april 2017.

Din andel af vandforbrug er opgjort på baggrund af administrativt fordelingstal og udgør kr. 46,29.
Dvs. at har din lejlighed fordelingstal på 45, udgør dit forbrug for 2016: 45 * 46,29 = 2.083,05. Her fratrækkes årets betalte a/c vand, inden efterregulering finder sted.

Såfremt du ønsker en særskilt opgørelse af dit forbrug, bedes du sende mail til administrator.

A conto vand er pr. april opsat for alle ejere, for at imødekomme vandregulering.

Revideret materiale til kommende generalforsamling

Hent Ejerforeningen_Aladdin_Årsrapport_2016.pdf.pdf ( 709KB)

Hent Ejerforeningen-Aladdin-Bestyrelsens-Beretning.pdf ( 452KB)

Hent 2017-Aladdin-vedligeholdelseshistorik-og-plan.pdf ( 542KB)

Hent Bilag-pkt-4-generalforsamling-2017.pdf ( 306KB)

Hent Budget-2017-Foreløbigt-2018.pdf ( 36KB)

Hent Bilag-til-forslag-1-Renoveringer-mv.pdf ( 9.61MB)

Hent Revideret-indkaldelse-med-forslag-til-ord.-GF-22.-marts-2017-Signeret.pdf ( 413KB)

Til ejerne i Brobergsgade nr. 7

Til ejerne i Brobergsgade nr. 7

YouSee/TDC/Huawei er ved at udføre et projekt Gigaspeed. Hvor vi skal fremtidssikre nettet, hvilket betyder, at vi skal opgradere antenneanlæg.

Vi skal derfor have adgang til Brobergsgade 7 – anlægget er på loftet, udskiftningen vil ikke støje men man vil kunne høre at der arbejdes på loftet natten til mandag d. 20/3. Der arbejdes fra midnat til ca. kl. 5 om morgenen, for at forstyrre tv og internet mindst muligt.

Venlig hilsen

Ejendomskontoret